wwww.acikakademi.com Üyelik Sözleşmesi

 

1.     Taraflar

İş bu sözleşmenin tarafları;

Bellevue Residence İstanbul Levent Mahallesi Aydın Sokak No:7 Levent 34340 Istanbul adresinde faaliyet gösteren Microsoft Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti.(Bundan böyle kısaca "Microsoft" olarak anılacaktır) ile, www.acikakademi.com portalına üye olurken iş bu sözleşmeye (Bundan böyle kısaca "Sözleşme" olarak anılacaktır) elektronik olarak onay veren  "Üye"dir.

 

2.     Tanımlar

İçerik: Sitede yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü eğitim dökümanı, açıklama, görüş, yorum, tasarım, logo, işaret, bilgi, dosya, resim, müzik rakam v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri;

Site: www.acikakademi.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ve bu site ile bağlantılı olarak oluşturulan katma değerli hizmetlerin sunulduğu mecraları;

Hizmet(ler): Site içerisinde Kullanıcılar’a ve/veya Üyeler’e sunulan dersler, eğitimler, bu eğitimlere yönelik sınavlar, eğitimlere ilişkin soruların yanıtlanması ve görüşlerin paylaşılmasına yönelik ortam ve koşulların sağlanması başta olmak üzere sunulan tüm hizmetleri;. 

Kullanıcı(lar): Site’ye erişen gerçek ve tüzel kişileri;

Üye(ler): Site’ye, Sitede belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve Site tarafından üyeliği onaylanan, Site’de sunulan Hizmetler’den işbu Sözleşme ve atıfta bulunduğu dökümanlar dâhilinde yararlanan kişileri;

Üyelik Bilgileri: Üye’nin Hizmetlere erişimini sağlayan kullanıcı adı, parola, şifre v.b. bilgileri;

 

3.     Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, Üyelere Site’de sunulacak hizmetlerin sunulması bu hizmetlerden yararlanılması, tüm bu süreçlerde ve bu süreçler sonucunda ortaya çıkan hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi, bu kapsamda hizmetlerin ne suretle ifa edileceğidir. 

 

4.     Hizmetlerden Yararlanma

4.1. Site, Üyelerin, bilgisayar programcılığına giriş, temel programlama, temel veri tabanı ve nesne tabanlı programcılık, veritabanı programlama, ileri programlama, Windows Phone, Bulut Bilişim, Windows ve Web uygulama geliştirme ana başlıkları altında, farklı seviyede eğitim alabilecekleri bir platform sağlamaktadır.

4.2. Üyeler Site’de yer alan eğitimlere katılabilmek için başvurularının ardından, Üyeler tercih ederse seviye tespit sınavına tabi tutulurlar. Seviye tespit sınavını almayı tercih etmeyen üyeler birinci seviyeden eğitimleri almaya başlayabilirler. Seviye tespit sınavını alan Üyelerin, seviye tespit değerlendirmesinin sonucuna göre  yararlanacağı seviye belirlenir. Belirlenen eğitim seviyesine göre Üyenin yararlanabileceği eğitimin başlayacağı tarihte, Üye bu eğitimden yararlanmaya başlayabilir. Üyeler eğitim seviyesinde, her seviyenin içinde mevcut olan modüllerin eğitimlerini alır, bitiminde ise Microsoft’un belirleyeceği modül sınavlarına girer ve Microsoft tarafından belirlenecek bir orana ya da şarta bağlı olarak başarılarına göre ve/veya eğitime ait tüm ekranları görme durumuna göre bir sonraki seviyeye geçerler. Her aşamanın sonunda girilecek sınavlar, Site bünyesindeki eğitmenler tarafından belirlenir ve değerlendirilir.

4.3. Site’de verilecek eğitimler, ana başlıklar veya eğitim modülleri ve zamanları ile katılım ve başarı kriterleri de dahil olmak üzere tüm hizmetler ve hizmet süreçleri Microsoft tarafından önceden bir bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir, sonlandırılabilir veya farklılaştırılabilir. Üyeler bu halde üyelikten, eğitimleri veya sınavları başarıyla tamamlamış olmalarından, eğitimi almaya başlamış olmalarından veya yarıda bırakmış olmalarından veya bu gibi nedenlerden dolayı; hak elde etmiş olduklarını, eğitimlerin sürdürülmesini, eğitimler sonucu elde edilen avantaj ve menfaatlere erişimin sağlanmasını veya devamını veya sürekliliğinin sağlanması gibi talepleri ileri süremezler, zarar giderimi de dahil herhangi bir talepte bulunamazlar. Üyeler bu sonuçların ortaya çıkabileceğini, eğitim içerik ve süreçlerinin değiştirilebileceğini veya herhangi bir aşamada tamamlanmamış dahi olsa sonlandırılabileceğini bilmekte ve bu şartlar altında Üyeliklerini gerçekleştirmektedirler.  

4.4. Canlı eğitimler, seminerler soru cevap seansları ve forum bölümleri de eğitimin sürecinin bir parçası olarak sunulabilir.

4.5. Sitede, eğitimlerden yararlanabilme, farklı bir eğitim alabilme veya hizmetlerden yararlanabilmek için puanlama sistemi öngörülebilir. Bu puanlama siteminin işleyişi, puanlama ölçütleri ve yöntemi Microsoft tarafından belirlenir ve değiştirilebilir.

4.6. Üyeler, 3. kişilere ait sitelere veya içeriklere link verebilir veya atıf yapabilirler, ancak bu halde link verilen veya atıfta bulunulan site veya içeriğin Sözleşmeye veya hukuka aykırılık içermemesi gerekir. Bu site veya içeriklerin Sözleşmeye veya hukuka aykırılık içermesi, Üye’nin sorumlulukları açısından, Üye tarafından doğrudan paylaşılan içerikle aynı sonuçları doğurur.

 

5.     Üyelik

5.1. Kullanıcılar Üye olmak istemeleri halinde Site üzerinde ilgili yönlendirmeleri takip ederek, üyelik formunda belirtilen bilgileri doldurararak, Sözleşmede belirtilen şartları onaylayarak Üye olma hakkını kazanır. Üyelik işlemlerinin tamamlanması Sözleşmede yer alan koşulların kabul edildiği ve bu koşullara uygun davranılacağı anlamını taşır. Microsoft üyelik koşullarını değiştirme hakkını Saklı tutar.

5.2.  Üyeliğin süreli veya süresiz olarak dondurulması, üyelikten uzaklaştırma veya üyelikten süreli veya süresiz olarak yasaklanma hallerinde Üyelerin başka bir hesapla Üye olmaları yasaktır. Aksi halde ortaya çıkacak sonuçlar ve aykırılık Üye’nin sorumluluğundadır.   

5.3. Microsoft, Sözleşme koşullarına aykırılık, yasal düzenlemelere aykırılık, hukuki bir aykırılık olup olmadığı incelenmeksizin diğer kullanıcıların kişisel alanına müdahale, bu kişileri rahatsız edici veya hizmetlerden yararlanmalarına olumsuz etki edebilecek davranışlar da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın hiçbir gerekçe göstermeden, bildirimsiz ve tazminatsız olarak Üye’nin üyeliğini süreli veya süresiz olarak dondurma, üyelikten uzaklaştırma veya üyeliği süreli veya süresiz olarak yasaklama veya kullanıcının Site’ye erişimini engelleyecek önlemler alma hakkına sahiptir.

5.4. Üye, Üye olmanın kendisine sınırsız ve süresiz üyelikten yararlanma hakkı vermediğini, üyeliğinin sözleşmede belirtilen koşullarla her zaman sona erdirilebileceğini, dondurulabileceğini veya bu sonucu doğuracak işlemlere tabi olabileceğini bilir ve kabul eder. Üye, üyeliğin sona erdirilmesi nedeniyle herhangi bir ad altında tazminat ve giderim talebinde bulunulamaz.

 

6.     Hak ve Yükümlülükler

6.1. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

6.1.1.                Üye üyeliği süresince gerçekleştireceği tüm işlemlerde Sözleşme koşullarına, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

6.1.2.                Üye kayıt olurken veya sonraki aşamalarda edindiği veya kullandığı isim kullanıcı adı şifre vb. bilgilerin münferiden kendisi tarafından kullanılacağını, bu bilgileri başkalarıyla paylaşmayacağını, bu bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt eder. Bu bilgilerin doğru olmamasından, 3. kişilerin eline geçmesinden veya 3. kişiler tarafından kullanılmasından Üye bizzat kendisi sorumludur. Aksi halde oluşabilecek tüm zararlardan (diğer Kullanıcılar, Üyeler, 3. kişiler veya Microsoft’un zararlarından) sorumludur.

6.1.3.                Üyeler Site üzerinde veya haricen kendileri tarafından sağlanan bilgi, belge, kaynak işaret, ses, görüntü ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü içeriğin doğru ve hukuka uygun olduğunu ve bunların 3. kişilerin haklarını ihlal veya bu haklara müdahale teşkil etmediğini, söz konusu bilgi ve içeriklerin Site üzerinde yayınlanmasının veya teşhirinin herhangi bir hukuka aykırılık veya hak ihlali yaratmadığını kabul ve taahhüt  etmektedirler.

6.1.4.                Microsoft, Üyeler, kullanıcılar veya 3. kişiler tarafından iletilen veya bu kişiler tarafından yüklenen, veya herhangi bir şekilde Site üzerinde yer alan değiştirilen veya sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya herhangi bir şekilde kullanılmasının hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu  tutulamaz. Sorumluluk bilgileri paylaşan Üye’ye aittir. Üyeler bu nedenle paylaşımların kimin tarafından gerçekleştirildiğini ve yukarıdaki etkilerin ortaya çıkabileceğini dikkate alır .

6.1.5.                Üyeler’in Site üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlerde tüm hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Üyeler Sitede yer alan, 3. kişiler veya Microsoft tarafından Sitede yer verilen bilgi, belge, kaynak işaret, ses, görüntü, resim, metin, görsel ve işitsel imgeler, video klipleri, dosyalar, veritabanları, kataloglar ve listeler ile bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü içeriği çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya hak ihlaline sebep olacak biçimde bir işleme tabi tutmayacağını, kullanmayacağını ve kullandırtmayacağını; hak ihlaline sebep olan veya olacak içeriklere Site’de yer vermeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Microsoft tarafından Site’de sunulan hizmeti haksız veya aykırı şekilde kullanmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Üyelerin işbu sözleşme hükümlerine veya hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle ortaya çıkan veya çıkabilecek zararlardan dolayı Microsoft doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6.1.6.                Site içerisinde herhangi bi şekilde ve herhangi bir kimse tarafından yer verilen içerikten dolayı Microsoft’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.1.7.                Üye Site’de yer vereceği, her türlü içerikte karalama, kötüleme, iftira, tehdit, hakaret veya taciz etme gibi hukuka veya ahlaka aykırı hiçbir fiili gerçekleştirmeyeceğini, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlere veya görsellere yer vermeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.8.                Site’ye yanlış veya gerçeğe aykırı veya başkasına ait isim ve bilgilerle üye olmak, yanlış veya yanıltıcı kişisel bilgiler vermek; birden fazla isim veya hesapla Üye olmak; Site’yi her türlü yasadışı veya hileli amaçlarla kullanmak; başkalarının hesabını izinsiz kullanmak; başkalarının yerine geçmek veya yanlış bir isimle eğitimlere veya sınavlara katılmak; 3. Kişilere ait içeriği hak sahibi olmadan veya izinsiz kullanmak; eğitim veya sınavları manipüle etmek veya bu hizmetlerden gereği gibi yararlanılmasını engellemeye yönelik veya bu sonucu doğurabilecek müdahalelerde bulunmak; eğitim veya hizmetlerle ilgili olmayan faaliyetlerde bulunmak, siyasi, dini, cinsel ahlaka aykırı, rencide edici veya aşağılayıcı ya da benzeri yorum ve görüşleri paylaşmak; puanlama sistemlerini Site’nin amaçlarına aykırı olarak kullanmak; istenmeyen e-posta (spam) yaymak ; virüs veya siteye ya da 3. kişilere zarar verici herhangi başka  unsuru kullanmak veya yaymak; herhangi bir alanda, mecrada ya da ortamda Site veya Site’de yer alan eğitimler de dahil hizmetler veya Microsoft aleyhine karalayıcı, küçük düşürücü, kötüleyen veya benzeri görüş ve yorumlarda bulunmak veya bu tür davranışları herhangi bir şekilde desteklemek; Site içeriğini kopyalamak, değiştirmek veya izinsiz yaymak; Site’nin bütününü veya herhangi bir bölümünü bozmak, değiştirmek, tersine mühendislik yapmak amacıyla kullanmak; kullanıcılar hakkında izinleri olmadan, e-posta adresleri dâhil, herhangi bir bilgi toplamak; Site’ye, makul olmayan veya sisteme orantısız derecede büyük yük getiren şekilde erişim sağlamaya çalışmak gibi eylemler yasaktır. Bu eylemlerin gerçekleştirildiğinin veya bu eylemlere teşebbüs edildiğinin farkedilmesi halinde diğer yasal veya sözleşmesel taleplerin yanında, bildirimsiz ve tazminat ödeme yükümlülüğü olmaksızın üyelik süreli veya süresiz olarak dondurulabilir, üyelikten uzaklaştırma veya üyelikten süreli veya süresiz olarak yasaklanma ya da veya kullanıcının Site’ye erişimini engelleme yaptırımları uygulabilir. Bu eylem ve işlemlerin gerçekleştirilmesi halinde Microsoft veya diğer Üyeler veya 3. Kişiler bir zarara uğrar veya Microsoft 3. kişinin uğradığı zararı gidermek zorunda kalırsa; bu eylem ve işlemleri gerçekleştirenler Microsoft’un zararını gidermekle yükümlüdürler.

6.1.9.                Üye, Site’den ayrıldığında Site’de üye olduğu süre boyunca yaptığı işlemlere ilişkin bilgilerin (eğitimler, sınavlar, sınav ve performans değerlendirmeleri de dahil) ve üyelik bilgilerinin (Microsoft’un bu yönde bir işlemi gerçekleştirmek istemesi halinde) Site’de kalmaya devam edebileceğini kabul eder.

 

7.     Microsoft’un Hak  ve Yükümlülükleri

7.1. Microsoft işbu sözleşme ve eklerinde bahsi geçen hizmetleri, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, taahhüt eder. İş bu taahhüt sunulan hizmetlerin Microsoft tarafından tek taraflı olarak değiştirilemeyeceği veya sonlandırılamayacağı veya bu işlemlerin yerine getirilmesi için Üyeler’den onay alınacağı anlamını taşımamaktadır. Üye bu koşullarla üyelik işlemlerini gerçekleştirdiğini bilmektedir. 

7.2. Microsoft, Site’ye yüklenen bilgileri ve içerikleri hiçbir bildirim yapmaksızın ve gerekçe göstermeksizin çıkarma, silme, erişime kapatma, değiştirebilme hakkına sahiptir. Microsoft Site’de yer alan içeriğin değiştirilmesi veya düzeltilmesi konusunda Üyeler’e bildirimde bulunabilir. Microsoft bu içeriği değiştirme konusunda takdir hakkını gerekçe göstermeksizin kullanabilir. Üyeler tarafından yerine getirilmesi gereken değişikliklerin yerine getirilmemesi nedeniyle oluşacak zararlardan Üyeler sorumludur.

7.3. Microsoft Site’de yer alan içeriği dilediği biçimde tasnif edebilir, reklam, tanıtım veya başka amaçlarla kullanabilir. Üyeler bu içerik üzerinde fikri, sınaî, mali, manevi veya başka ad altında hak sahibi oldukları gerekçesiyle Microsoft’un yetkisine müdahale edemezler, hak ihlali olduğu iddiasında bulunamazlar, tazminat veya giderim talep edemezler. 3. kişilerin, hak sahipliği nedeniyle talepte bulunmaları halinde, bu talepler doğrudan bu duruma sebep olan Üye tarafından karşılanacaktır. Microsoft’un ayrıca zarar giderim talep etme hakkı saklıdır. Microsoft 3. kişilerin talepleri nedeniyle herhangi  bir bedel ödemek zorunda kalması halinde ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın ilk bildirimle birlikte ödediği bedeli kendi zararına ek olarak Üyeye rücu edebilir.

7.4. Site’de sunulan eğitimler ve sınavlar ücrete tabi değildir. Bu eğitimler ve sınavlar için Üyeler’den ücret talep edilmez.

7.5. Site, eğitimleri başarıyla tamamlayan ve Site’de yer alan koşulları gerçekleştiren Üyeler’e dışarıdan erişilebilecek bir katılım/bitirme belgesi sunar. Ancak bu belge bir sertifika veya resmi bir belge veya yeterlilik anlamını taşımaz. Microsoft, belgenin verilen eğitimlerin içeriği ile ilgili resmi bir yeterlilik veya kabul anlamı taşıyacağını taahhüt etmez.

7.6. Site, Üyeler’in sorularını yanıtlamak ve destek vermek üzere, verilen eğitimler konusunda bilgili kişilerin sürekli olarak danışmanlık hizmeti vermesini sağlamayı hedeflemektedir. Ancak bu bir taahhüt olarak değerlendirilemez.

7.7. Microsoft eğitimler sonucunda Üyeler’e iş bulacağını veya bu eğitimlerin Üyeler’in iş bulmasını sağlayacağını taahhüt etmez ve eğitimlerin bu sonucu sağlayacağı kabul edilmez veya Microsoft’a bu yönde bir yatırım veya çalışma yükümlülüğü getirdiği kabul edilmez.

7.8. Üye’nin üyelik hesabının silinmesi veya dondurulması halinde dahi o üyeye ait bilgiler Site’den silinmez ve istatistiki hesaplamalar da dahil olmak üzere Site tarafından bu bilgilerden yararlanılabilir.

7.9.  Puanlama sistemine bağlı olarak veya hizmetlerin geneli ile ilgili düzenlenecek kampanyalarda Üyeler, kampanya koşullarını kabul ederler. Kampanyalar kapsamında 3.kişiler tarafından Üyeler’in yararlanmasına sunulacak fırsat ve koşullarda, Üye bu fırsat ve koşullardan yararlanabilmesinde Microsoft’un herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu fırsat ve koşullardan, fırsat ve koşulları kampanya kapsamında sağlayan 3. kişilerden kaynaklanan sebeplerle yararlanamaması halinde Microsoft’tan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Üye, Kampanya kapsamında yararlanılabilecek fırsat ve koşullardan yararlanmaya ilişkin şartların gerçekleşmesinden sonra dahi böyle bir sonucun ortaya çıkabileceği bilmekte ve kabul etmektedir.  

7.10.                 Microsoft sebep ve gerekçe göstermeksizin Site’de yürütülen tüm faaliyetleri sonlandırabilir. Üyeler bu durumda eğitimler veya o aşamaya kadar sunulan veya sonrasında sunulması gereken hizmetlere ilişkin herhangi bir talepte bulunamazlar.

7.11.                 Microsoft,  Kullanıcılar, Üyeler veya 3. kişiler arasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda taraf olmak veya bu uyuşmazlığa müdahale etmekle yükümlü değildir.

 

8.     Telif Hakları

Sitede yer alan ve ayrıca 3. kişilere ait olmayan her türlü bilgi, belge, eğitim dokümanı, görsel, şekilsel, yazınsal tüm içerikler üzerinde telif hakları Microsoft’a aittir. Üye Site’de paylaştığı hiçbir içeriğin 3. kişilerin fikri haklarını ihlal etmediğini ve etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

9.     Sözleşme Değişiklikleri

Microsoft, işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak uygun göreceği bir zamanda değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 

10.            Mücbir Sebepler

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Microsoft işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

11.            Sözleşmenin Yorumlanması

Sözleşmenin tüm bölümleri yasaların izin verdiği azami ölçüde geçerlidir. Bu sözleşmenin bir bölümünün uygulanamaz, geçersiz veya hükümsüz olduğu sonucuna varan bir kararın verilmesi halinde; bu hüküm yerine en yakın anlamı taşıyan hüküm getirilir. Sözleşmenin geri kalan kısımları aynen geçerliliklerini korumaya devam eder.

 

12.            Devir

Üye, Sözleşmeden doğan haklarını veya yükümlülüklerini ayrıca kendisine yazılı olarak izin verildiğinin bildirilmemesi halinde devredemez.

 

13.            Microsoft  Kayıtlarının Geçerliliği

Üye, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Microsoft’un kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter ve diğer kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının yasaların izin verdiği ölçüde muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

14.            Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda da yasaların izin verdiği ölçüde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde yasaların izin verdiği ölçüde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

15.            Bildirim

Üyeler ile kayıt olurken bildirdikleri e-posta vasıtasıyla veya sitede yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-posta ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-posta adresini güncel tutmak ve siteyi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Üye’nin sorumluluğundadır.

 

16.            Yürürlük

İşbu Sözleşme ve Sözleşme ile atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Bildimi” de dahil diğer belgeler Üyenin elektronik olarak onay vermesi ile bu tarihte kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

GİZLİLİK BİLDİRİMİ

Gizlilik Bildirimi, www.acikakademi.com gizlilik politikasını içerir. www.acikakademi.com’a erişerek, üye olarak ya da herhangi bir şekilde www.acikakademi.com ile iletişime veya etkileşime geçerek aşağıdaki şartları ve kuralları uygulamayı kabul etmiş sayılırsınız.

www.acikakademi.com kullanıcı olarak üyelik aşamasında ve daha sonrasında bazı kişisel bilgileri talep edebilir. Kişisel bilgilerinizin korunması ve gizliliğinizin sürdürülebilmesi nedeniyle vermiş olduğunuz bilgiler “Kullanım Koşulları Sözleşmesi” ve “Üyelik Sözleşmesi” ve Gizlilik Bildiriminde belirtilen koşullar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak veya üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

www.acikakademi.com kullanıcılar veya üyelerden e-posta adresi, ad, soyad, cinsiyet, yaş, adres, meslek ve telefon numarası gibi bilgileri talep edebilir. IP ve erişim bilgileri (erişim zamanı, süre, erişilen alan adı ve alt alan adı ile bağlantılı adresler) www.acikakademi.com tarafından yasal zorunluluklar veya hizmet kalitesinin yükseltilmesi, site işleyişinin kontrol edilmesi, verimlilik ve kalitesinin arttırılması, istatistiki değerlerin oluşturulması veya farklı hizmetlerin sunulmasına imkan sağlanması için toplanabilir ve kullanılabilir. www.acikakademi.com tarafından derlenen bilgiler www.acikakademi.com veya işbirliği içinde olduğu kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla  da saklanabilir işlenebilir veya kullanılabilir.

www.acikakademi.com kullanıcılar veya üyelerle e-posta, SMS, telefon vb. araçlar aracılığı ile iletişim kurabilir.

Kişisel bilgiler www.acikakademi.com tarafından, yasalara uymak, kullanıcılara veya üyelere sunulan hizmetlerin hukuka aykırı kullanımını engellemek, kullanıcıların veya üyelerin güvenliğini tehdit edebilecek saldırı, işlem veya ugulamalara engellemek kullanıcıların veya üyelerin haklarını korumak veya bu hakları kullanabilmelerini sağlamak amacıyla açıklanabilir veya paylaşılabilir. Bilgiler www.acikakademi.com veya yetkilendirdiği kişilere ait sunucularda saklanabilir, işlenebilir.

www.acikakademi.com sitede yer alan hizmetlere ilişkin değerlendirme çalışması yapabilmek amacıyla veri toplayabilir.

www.acikakademi.com siteye erişimi kolaylaştırmak veya hızlandırmak gibi amaçlarla "çerez" (cookie) sistemi kullanabilir.

İşbu Gizlilik Bildiriminde geçen hükümler www.acikakademi.com tarafından gerekli görüldüğünde Site’de yayınlamak şartıyla her zaman değiştirilebilir. Eğer Gizlilik Bildiriminde yer alan koşulların geliştirilmesi konusunda fikirlerinizi paylaşmak istiyorsanız destek@acikakademi.com adresi üzerinden görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Ancak bu durum Gizlilik Bildirimi ile bağlı olmadığınız veya burada yer alan koşulları kabul etmediğiniz veya uymak zorunda olmadığınız anlamına gelmez.                  

Gizlilik Bildiriminde değişiklik yapılmasıyla birlikte değişiklikler sitede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Gerçekleşen değişiklikleri düzenli aralıklarala takip etmek kullanıcının veya üyenin sorumluluğundadır. www.acikakademi.com kullanıcı veya üyelere ayrıca veya tek tek bir bilgilendirmede bulunmaz.

Gizlilik Bildiriminde yer alan kavramlar ve terimler Kullanım Koşulları Sözleşmesi’nde yer alan anlamları ifade ederler.


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu doküman kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) m. 10 çerçevesinde aydınlatılmanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verileriniz Kanun kapsamında veri sorumlusu olan www.acikakademi.com (“Açık Akademi”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Açık Akademi, kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde şirketin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi, iş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, etkinlik yönetimi, şirket dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, yetenek - kariyer gelişimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, stajyer ve/veya öğrenci temin, yerleştirilmesi ve operasyon süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, stratejik planlama faaliyetlerinin icrası gibi amaçlarla işleyebilecektir.

Kişisel verilerinizin Açık Akademi tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere https://privacy.microsoft.com/tr-tr/privacystatement internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Microsoft Corporation Gizlilik Politikasından ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri İle Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz Açık Akademi tarafından elektronik ve fiziki ortamlar dahil farklı kanallar üzerinden toplanabilmekte ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

Açık Akademi, bu doküman kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere destek veya hizmet aldığı üçüncü kişilerle, iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, hissedarlarıyla, kanunen yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işleyebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Saklanması

Kişisel verileriniz, yukarıda ilgili bölümde açıklanan kişisel verilerinizin işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Güvenliğine İlişkin Alınan Önlemler Hakkında Bilgiler

Kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde saklanmasını sağlamak ve kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek amacıyla, Açık Akademi uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gereken her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı, gereken denetim çalışmalarını yapmayı taahhüt etmektedir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Sahip Olduğunuz Haklar

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, Açık Akademi’ye yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi destek@acikakademi.com e-posta adresine iletmeniz durumunda Açık Akademi, talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi hâlinde, Açık Akademi tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı destek@acikakademi.com e-posta adresine elektronik posta göndererek kullanabilirsiniz.

wwww.acikakademi.com Kullanım Koşulları Sözleşmesi

 

1.      Taraflar

İş bu sözleşmenin tarafları;

Bellevue Residence İstanbul Levent Mahallesi Aydın Sokak No:7 Levent 34340 Istanbul adresinde faaliyet gösteren Microsoft Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. (Bundan böyle kısaca "Microsoft" olarak anılacaktır) ile, www.acikakademi.com portalına erişen ve ve portal üzerinde gezinmek de dahil portalı kullanan "Kullanıcı"dır.

 

2.      Tanımlar

İçerik: Sitede yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü eğitim dökümanı, açıklama, görüş, yorum, tasarım, logo, işaret, bilgi, dosya, resim, müzik rakam v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri;

Site: www.acikakademi.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ve bu site ile bağlantılı olarak oluşturulan katma değerli hizmetlerin sunulduğu mecraları;

Hizmet(ler): Site içerisinde Kullanıcılar’a ve/veya Üyeler’e sunulan dersler, eğitimler, bu eğitimlere yönelik sınavlar, eğitimlere ilişkin soruların yanıtlanması ve görüşlerin paylaşılmasına yönelik ortam ve koşulların sağlanması başta olmak üzere sunulan tüm hizmetleri (hizmetlerin bir kısmı veya tamamı sadece Üyelere özel olabilir veya Kullanıcıların yararlanmasına izin verilmeyebilir);   

Kullanıcı(lar): Site’ye erişen gerçek ve tüzel kişileri;

Üye(ler): Site’ye, Sitede belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve Site tarafından üyeliği onaylanan, Site’de sunulan Hizmetler’den işbu Sözleşme ve Sözleşme’nin atıfta bulunduğu dokümanlar dâhilinde yararlanan kişileri;

Üyelik Bilgileri: Üye’nin Hizmetlere erişimini sağlayan kullanıcı adı, parola, şifre v.b. bilgileri;

 

3.      Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu; Kullanıcılar’ın Site’ye erişmeleri sürecinde ve sonrasında veya Site’de sunulan hizmetlerden yararlanmaları (yararlanmalarına izin verilmiş olması koşuluyla) halinde; Site kullanım koşulları ile tarafların hak ve yükümlülklerini düzenlemektedir. 

 

4.      Site Kullanım Şartları

4.1. Kullanıcılar’ın  Üye olmak ve Üyeler’in yararlanabileceği hizmetlerden yararlanmak istemeleri halinde Site üzerinde ilgili yönlendirmeleri takip ederek, üyelik formunda belirtilen bilgileri doldurmaları, Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şartları onaylayarak Üye olmaları gerekmektedir.

4.2.  Kullanıcılar, Üye olmadıkları müddetçe ve sitede izin verildiği belirtilmedikçe Üyeler’in yararlandığı eğitim ve diğer hizmetlerden yararlanamazlar veya bu yönde bir talepte bulunamazlar. Microsoft Üyeler’in yararlanabileceği bazı hizmetleri kısmen veya tamamen Kullanıcılar’ın yararlanmasına açabilir.

4.3. Microsoft Kullanıcı’nın süreli veya süresiz olarak siteye erişimini engelleyen önlemler alabilir. Bu önlemler kullanıcı veya kullanıcı’nın erişim sağladığı kaynaklar veya bilgiler dikkate alınarak uygulanabilir. Bu önlemlerin başka kullanıcıların siteye erişimini engellemesi halinde, sorumluluk önlemlerin alınasına sebep olan Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcının bu önlemleri etkisiz kılmaya yönelik her türlü girişimi yasaktır. Aksi halde ortaya çıkacak sonuçlar ve aykırılık Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

4.4. Microsoft, Sözleşme koşullarına aykırılık, yasal düzenlemelere aykırılık, hukuki bir aykırılık olup olmadığı incelenmeksizin diğer Kullanıcılar’ın kişisel alanına müdahale, bu kişileri rahatsız edici veya hizmetlerden yararlanmalarına olumsuz etki edebilecek davranışlar da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın hiçbir gerekçe göstermeden, bildirimsiz ve tazminatsız olarak Kullanıcı’nın süreli veya süresiz olarak Site’ye erişimini engelleyen önlemler alabilir.

4.5. Kullanıcı, Site’de kendisine sınırsız ve süresiz Kullanıcı olmaktan yararlanma hakkı vermediğini, süreli veya süresiz olarak Site’ye erişimini engelleyen önlemlerin alınabileceğini veya bu sonucu doğuracak işlemlere tabi olabileceğini bilir ve kabul eder. Kullanıcı, bu sonucu doğuracak işlemler nedeniyle herhangi bir ad altında tazminat ve giderim talebinde bulunamaz.

4.6. Kullanıcılar izin verilmesi halinde 3. kişilere ait sitelere veya içeriklere link verebilir veya atıf yapabilirler, ancak bu halde link verilen veya atıfta bulunulan site veya içeriğin Sözleşme’ye veya hukuka aykırılık içermemesi gerekir. Bu site veya içeriklerin Sözleşme’ye veya hukuka aykırılık içermesi, Kullanıcı’nın sorumlulukları açısından, Kullanıcı tarafından doğrudan paylaşılan içerikle aynı sonuçları doğurur.

4.7. Kullanıcı Site’de gerçekleştireceği tüm işlemlerde Sözleşme koşullarına, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

4.8. Kullanıcı edindiği veya kullandığı isim kullanıcı adı vb. bilgilerin münferiden kendisi tarafından kullanılacağını, bu bilgileri başkalarıyla paylaşmayacağını, bu bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt eder. Bu bilgilerin doğru olmamasından, 3.kişilerin eline geçmesinden veya 3. kişiler tarafından kullanılmasından kendisi bizzat sorumludur. Aksi halde oluşabilecek zararlardan (diğer kullanıcılar, Üyeler, 3. kişiler veya Microsoft’un zararlarından) sorumludur.

4.9. Kullanıcılar Site üzerinde veya haricen kendileri tarafından sağlanan bilgi, belge, kaynak işaret, ses, görüntü ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü içeriğin doğru ve hukuka uygun olduğunu ve bunların 3. kişilerin haklarını ihlal veya bu haklara müdahale teşkil etmediğini, söz konusu bilgi ve içeriklerin Site üzerinde yayınlanmasının veya teşhirinin herhangi bir hukuka aykırılık veya hak ihlali yaratmadığını kabul ve taahhüt  etmektedirler.

4.10.                 Microsoft, Üyeler, Kullanıcılar veya 3. kişiler tarafından iletilen veya bu kişiler tarafından yüklenen, veya herhangi bir şekilde Site üzerinde yer alan değiştirilen veya sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya herhangi bir şekilde kullanılmasının hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla veya kontrol etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. Sorumluluk bilgileri paylaşan kişilere aittir. Kullanıcılar bu nedenle paylaşımların kimin tarfından gerçekleştirildiğini ve yukarıdaki etkilerin ortaya çıkabileceğini dikkate alır.

4.11.                 Kullanıcılar’ın Site üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlerde tüm hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Kullanıcılar Sitede yer alan, 3. kişiler veya Microsoft tarafından Sitede yer verilen  bilgi, belge, kaynak işaret, ses, görüntü, resim, metin, görsel ve işitsel imgeler, video klipleri, dosyalar, veritabanları, kataloglar ve listeler ile bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü içeriği çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya hak ihlaline sebep olacak biçimde bir işleme tabi tutmayacağını, kullanmayacağını ve kullandırtmayacağını; hak ihlaline sebep olan veya olacak içeriklere Site’de yer vermeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Microsoft tarafından sitede sunulan hizmeti haksız veya aykırı şekilde kullanmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcılar’ın işbu sözleşme hükümlerine veya hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle ortaya çıkan veya çıkabilecek zararlardan dolayı Microsoft doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.12.                 Site içerisinde herhangi bir şekilde ve herhangi bir kimse tarafından sağlanan içerikten dolayı Microsoft’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır

4.13.                 Kullanıcı Site’de yer vereceği, her türlü içerikte karalama, kötüleme, iftira, tehdit, hakaret veya taciz etme gibi hukuka veya ahlaka aykırı hiçbir fiili gerçekleştirmeyeceğini, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlere veya görsellere yer vermeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.14.                 Site’ye yanlış veya gerçeğe aykırı veya başkasına ait isim ve bilgileri kullanmak, yanlış veya yanıltıcı bilgiler vermek; Site’yi her türlü yasadışı veya hileli amaçlarla kullanmak; başka birinin hesabını izinsiz kullanmak; başka birinin yerine geçmek veya yanlış bir isimle eğitimlere veya sınavlara katılmak(bu hüküm Kullanıcılar’a bu himetlerden yararlanma hakkı tanınacağı anlamına gelmemektedir); 3. kişilere ait içeriği hak sahibi olmadan veya izinsiz kullanmak; eğitim veya sınavları manipüle etmek veya bu hizmetlerden gereği gibi yararlanılmasını engellemeye yönelik veya bu sonucu doğurabilecek müdahalelerde bulunmak; eğitim veya hizmetlerle ilgili olmayan faaliyetlerde bulunmak, siyasi, dini, cinsel ahlaka aykırı, rencide edici veya aşağılayıcı ya da benzeri yorum ve görüşleri paylaşmak; puanlama sistemlerini Site’nin amaçlarına aykırı olarak kullanmak; istenmeyen e-posta (spam) yaymak ; virüs veya siteye ya da 3. kişilere zarar verici herhangi başka unsuru kullanmak veya yaymak; Site veya Site’de yer alan eğitimler de dahil hizmetler veya Microsoft aleyhine karalayıcı, küçük düşürücü, kötüleyen veya benzeri görüş ve yorumlarda bulunmak veya bu tür davranışları herhangi bir şekilde desteklemek; Site içeriğini kopyalamak, değiştirmek veya izinsiz yaymak; Site’nin bütününü veya herhangi bir bölümünü bozmak, değiştirmek, tersine mühendislik yapmak amacıyla kullanmak; kullanıcılar hakkında izinleri olmadan, e-posta adresleri dâhil, herhangi bir bilgi toplamak; Site’ye, makul olmayan veya sisteme orantısız derecede büyük yük getiren şekilde erişim sağlamaya çalışmak gibi eylemler yasaktır. Bu eylemlerin gerçekleştirildiğinin veya bu eylemlere teşebbüs edildiğinin farkedilmesi halinde diğer yasal veya sözleşmesel taleplerin yanında, bildirimsiz ve tazminat ödeme yükümlülüğü olmaksızın Kullanıcı’nın süreli veya süresiz olarak siteye erişimini engelleyen önlemler alınabilir. Bu önlemler Kullanıcı veya Kullanıcı’nın erişim sağladığı kaynaklar veya bilgiler dikkate alınarak uygulanabilir. Bu önlemlerin başka Kullanıcılar’ın siteye erişimini engellemesi halinde, sorumluluk önlemlerin alınasına sebep olan Kullanıcı’ya aittir. Bu eylem ve işlemlerin gerçekleştirilmesi halinde Microsoft veya diğer Üyeler veya 3. kişiler bir zarara uğrar veya Microsoft 3. kişinin uğradığı zararı gidermek zorunda kalırsa; bu eylem ve işlemleri gerçekleştirenler Microsoft’un zararını gidermekle yükümlüdürler.

4.15.                 Kullanıcı, Site’den ayrıldığında Site’de kaldığı süre boyunca yaptığı işlemlere ilişkin bilgi ve kayıtlar ile kullanıcı bilgilerinin (Microsoft’un bu yönde bir işlemi gerçekleştirmek istemesi halinde) Site’de kalmaya devam edebileceğini kabul eder.

 

5.     Microsoft’un Hak  ve Yükümlülükleri

5.1. Microsoft işbu sözleşme ve eklerinde bahsi geçen hizmetleri, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, taahhüt eder. İş bu taahhüt sunulan hizmetlerin Microsoft tarafından tek taraflı olarak değiştirilemeyeceği veya sonlandırılamayacağı veya bu işlemlerin yerine getirilmesi için Kullanıcılar’dan onay alınacağı anlamını taşımamaktadır. Kullanıcı bu koşullarla Siteye eriştiğini bilmektedir. 

5.2. Microsoft, Site’ye yüklenen bilgileri ve içerikleri hiçbir bildirim yapmaksızın ve gerekçe göstermeksizin çıkarma, silme, erişime kapatma, değiştirebilme hakkına sahiptir. Microsoft Site’de yer alan içeriğin değiştirilmesi veya düzeltilmesi konusunda Kullanıcılar’a veya Üyeler’e bildirimde bulunabilir. Microsoft bu içeriği değiştirme konusunda takdir hakkını gerekçe göstermeksizin kullanabilir. Kullanıcılar veya Üyeler tarafından yerine getirilmesi gereken değişikliklerin yerine getirilmemesi nedeniyle oluşacak zararlardan bu kişiler sorumludur.

5.3. Microsoft Site’de yer alan içeriği dilediği biçimde tasnif edebilir, reklam, tanıtım veya başka amaçlarla kullanabilir. Kullanıcılar bu içerik üzerinde fikri, sınaî, mali, manevi veya başka ad altında hak sahibi oldukları gerekçesiyle Microsoft’un yetkisine müdahale edemezler, hak ihlali olduğu iddiasında bulunamazlar, tazminat veya giderim talep edemezler. 3. kişilerin, hak sahipliği nedeniyle talepte bulunmaları halinde, bu talepler doğrudan bu duruma sebep olan Kullanıcı veya Üye tarafından karşılanacaktır. Microsoft’un ayrıca zarar giderim talep etme hakkı saklıdır. Microsoft 3. kişilerin talepleri nedeniyle herhangi  bir bedel ödemek zorunda kalırsa ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın ilk bildirimle birlikte ödediği bedeli kendi zararına ek olarak Kullanıcı veya Üye’ye rücu edebilir.

5.4. Site’de sunulan eğitimler ve sınavlar ücrete tabi değildir. Bu eğitimler ve sınavlar için ücret talep edilmez. Ancak Kural olarak Kullanıcılar’ın Site’de yer alan hizmetlerden yararlanmaları  Üye olmaları şartına bağlıdır. Kullanıcılar yalnızca Site’de izin verilen sınırlı hizmetlere erişebilirler.

5.5. Kullanıcılar’ın Site’yi kullanmayı sonlandırdıklarında dahi kendilerine ait bilgiler Site’den silinmez ve istatistiki hesaplamalar da dahil olmak üzere Site tarafından bu bilgilerden yararlanılabilir.

5.6. Microsoft, herhangi bir sebep ve gerekçe göstermeksizin Site’de yürütülen tüm faaliyetleri sonlandırabilir. Kullanıcılar bu durumda herhangi bir talepte bulunamazlar.

5.7. Microsoft; Kullanıcılar, Üyeler veya 3. kişiler arasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda taraf olmak veya bu uyuşmazlığa müdahale etmekle yükümlü değildir.

 

6.     Telif Hakları

Site’de yer alan ve ayrıca 3. Kişilere ait olmayan her türlü bilgi, belge, eğitim dokümanı, görsel, şekilsel, yazınsal tüm içerikler üzerinde telif hakları Microsoft’a aittir. Kullanıcılar Site’de paylaştıkları hiçbir içeriğin 3. kişilerin fikri haklarını ihlal etmediğini ve etmeyeceğini kabul ve taahhüt ederler.

 

7.     Sözleşme Değişiklikleri

Microsoft, işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak uygun göreceği bir zamanda değiştirebilir. İşbu Sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 

8.     Mücbir Sebepler

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Microsoft işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

 

 

9.     Sözleşmenin Yorumlanması

Sözleşme’nin tüm bölümleri yasaların izin verdiği azami ölçüde geçerlidir. Bu Sözleşme’nin bir bölümünün uygulanamaz, geçersiz veya hükümsüz olduğu sonucuna varan bir kararın verilmesi halinde; bu hüküm yerine en yakın anlamı taşıyan hüküm getirilir. Sözleşme’nin geri kalan kısımları aynen geçerliliklerini korumaya devam eder.

 

10.            Devir

Kullanıcı, Sözleşme’den doğan haklarını veya yükümlülüklerini ayrıca kendisine yazılı olarak izin verildiğinin bildirilmemesi halinde devredemez.

 

11.            Microsoft  Kayıtlarının Geçerliliği

Kullanıcı, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Microsoft’un kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter ve diğer kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının yasaların izin verdiği ölçüde muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

12.            Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda da yasaların izin verdiği ölçüde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşmeden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde yasaların izin verdiği ölçüde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

13.            Bildirim

Kullanıcılar ile e-posta vasıtasıyla veya Sitede yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-posta ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. Kullanıcı  e-posta adresini güncel tutmak ve Siteyi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

 

14.            Yürürlük ve Kabul

İşbu Sözleşme ve Sözleşmeyle atıfta bulunulan ve Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Bildirimi” de dahil diğer belgeler  Kullanıcı’nın Site’ye erişmesi ile bu tarihte karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Kullanıcı Site’ye erişmekle bu kullanım koşularını kabul ettiğini ve bu koşulları ihlal etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.